Editie 2017

De verspreiding ervan gaat voort en ondernemingen bulken van de ideeën. Dat blijkt alleszins uit de 108 dossiers die we voor deze editie 2017 van de projectoproep Be Circular ontvingen. De projectoproep Be Circular heeft als doel Brusselse zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen bij projecten voor de circulaire economie die zowel innovatief zijn als banen scheppen.

Onder die 108 kwaliteitsvolle projecten werden dit jaar 29 nieuwe innovatieve en ambitieuze projecten geselecteerd om te tonen dat de transitie naar een meer circulair economisch model in uiteenlopende domeinen haalbaar is. Tal van projecten hebben betrekking op voeding en de bouw, maar we vinden ook projecten terug rond textiel, mobiliteit, speelgoed of het tijdelijke gebruik van een gebouw, om er slechts enkele te noemen.

Het is ook een zaak van iedereen geworden, met eens te meer allerlei types van ondernemingen die vertegenwoordigd zijn in de projectoproep: coöperatieven, bvba’s, zelfstandigen, vzw’s, jonge start-ups of ondernemingen die een gevestigde waarde zijn.

De geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van 1.762.160,17 € aan subsidies en hebben een aanzienlijk multiplicatoreffect. Voor 1 geïnvesteerde publieke euro investeren de ondernemingen het dubbele, wat voor tal van projecten bovendien de creatie van jobs vooropstelt.

Ontdek de winnende projecten :

3R – Herstellen, Hergebruiken, Recycleren :

Voeding :

Nieuwe economische modellen van de circulaire economie :

Bouw

Reglement: