Hefbomen

Het eerste deel van het GPCE heeft betrekking op alle economische actoren en streeft naar een gunstig regelgevend kader, directe economische steunmaatregelen, begeleidingsmaatregelen voor ondernemingen, ondersteuning van de innovatie, duurzame en innovatieve overheidsopdrachten, nieuwe opleidingen voor nieuwe beroepen aangepast aan het profiel van de Brusselse werkzoekenden. De belangrijkste acties in dit verband zijn: