Circulaire Economie

Een circulaire economie is een economisch uitwisselings- en productiesysteem dat, “in alle stadia van de levenscyclus van de producten (goederen en diensten), ernaar streeft om de hulpbronnen efficiënter te gebruiken, om de impact op het milieu te verminderen en daarbij ook het individueel welzijn verder te ontwikkelen”.

De circulaire economie streeft er ook naar om verspilling van de hulpbronnen bij de bron drastisch te doen dalen en daarbij de milieu-impact te verminderen en het welzijn verder te verhogen. In de mate van het mogelijke ontwikkelt de circulaire economie zich op lokale schaal door moeilijk delokaliseerbare waardeketens te creëren.

Deze brede definitie van circulaire economie resulteert in een visie gericht op een structurele transformatie van de Brusselse economie, naar een koolstofarme economie die zorgt voor jobcreatie en meerwaarde voor de Brusselaars, met respect voor het leefmilieu en de levenskwaliteit in Brussel.

Heel concreet, op stedelijke schaal, kan dit betrekking hebben op alle economische activiteiten van een stad:

De principes van de circulaire economie worden momenteel ontwikkeld op Europees niveau en in tal van steden:

Voor meer informatie:

 

Stichtingen – Verenigingen: