Onrechtstreekse economische steun

Om ervoor te zorgen dat economische actoren de werkwijzen uit de circulaire economie overnemen, moeten zij niet alleen directe steun krijgen in de vorm van financiering, maar ook aangepaste en relevante begeleiding. Tegen 2019 zal het Gewest een gecoördineerd en samenhangend begeleidingsaanbod hebben uitgewerkt dat aangepast is aan de problematiek van de CE. Alle schakels van de keten die ondersteuning verleent aan het ondernemerschap zullen zijn gesensibiliseerd en van tools zijn voorzien. De tools zullen zijn getest en gedurende ten minste twee jaar zijn toegepast bij ondernemingen. Alle Brusselse ondernemingen zullen ten minste één keer in aanraking zijn gekomen met het bestaan van het aanbod.De ondernemingen die werkzaam zijn in de circulaire economie zullen efficiënte steun kunnen genieten om de innovatiebarrières van de circulaire economie weg te werken.”