Editie 2016

De minister van Leefmilieu Céline Fremault en de minister van Economie Didier Gosuin hebben op 13 december 2016 de kmo-laureaten van de projectoproep BeCircular voorgesteld. Maar liefst 41 ondernemingen, start-ups en “rijpere” kmo’s werden geselecteerd in uiteenlopende sectoren zoals voeding, bouw, logistiek, recyclage en design. Ze zullen bijna 1,7 miljoen € onder elkaar verdelen om hun projecten van circulaire economie tot stand te brengen.

Be circular is gezamenlijk door de administraties Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en Impulse.brussels opgestart om de ondernemingsprojecten te steunen en te oriënteren in de richting van business models van de circulaire economie.

Het beoogt de ondersteuning van Brusselse economische projecten die innovatief zijn op het gebied van of een hefboomeffect hebben voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Concreet beoogt het project publieke ondersteuning voor het versnellen van de concrete uitvoering van modellen van circulaire economie in het Brussels Gewest zoals het hergebruiken van afval (hergebruik, herstellen, opnieuw gebruiksklaar maken en recyclage), de nieuwe economische modellen van circulaire economie (korte ketens, collaboratieve economie), ecoconcepten en performante begeleidingsstappen bij de transitie naar een circulaire economie.

Uiteindelijk worden 41 projecten gesteund voor een totaal van bijna 1,7 miljoen euro aan subsidies. Met deze subsidies worden meer dan 30 aanwervingen, investeringen in machines en haalbaarheidsstudies mogelijk. Volgens de gegevens die door de kmo’s doorgestuurd zijn, benadert het totale budget van de ondersteunde projecten 8 miljoen euro. Een cofinanciering was immers voor elk project noodzakelijk.

De 41 gekozen projecten zullen tot 80 000 euro steun ontvangen. De ondernemingen uit de sociale economie konden aanspraak maken op een bonus van 10 000 euro. Naast het financiële aspect zullen de projectbeheerders op verzoek ondersteund worden door alle diensten voor hulp aan ondernemingen in het Gewest.

Ontdek winnende laureaten