Terre Factory Shopping – Verkoop aan lage prijzen van gerecupereerd textiel

28/06/2017 | Leefmilieu Brussel |

Juridisch statuut: VZW
Economische sector: Textiel
Jaar van oprichting: 1963
Personeelsbestand: 206
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2016 – Subsidies van Leefmilieu Brussel voor vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de kringloop- en de recyclagesector
Partners: tbd

Activiteit :

Terre vzw neemt de taak op zich om voor een achtergesteld doelpubliek voor socioprofessionele inschakeling te zorgen. Door activiteiten te ontwikkelen rond de inzameling, het sorteren en het nuttig aanwenden van afgedankt textiel biedt Terre vzw laag- of niet geschoolde personen die ver van de traditionele arbeidsmarkt af staan een stabiele en kwaliteitsvolle job. Met haar netwerk van 2600 textielbollen haalt ze op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest  nagenoeg 16.500 ton afgedankte kledingstukken per jaar op.

Project : Verkoop aan lage prijzen van gerecupereerd textiel

Terre is momenteel van plan 5 verkooppunten van het type “Factory shopping” te openen, gebaseerd op een concept dat reeds bestaat in de grootdistributie.  Om de leesbaarheid te vereenvoudigen worden de kleren per prijscategorie samengenomen. Het aantal prijscategorieën wordt beperkt gehouden en de gegevensbordjes worden dan ook aangepast. Het project beoogt aanvankelijk het concept in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te testen.

« Niets moois, niets groots, niets essentieels gebeurt, behalve als zij die het beu zijn toch doorzetten ».

William Wauters (1926-1994), Oprichter

Contact

Terre Factory shopping
Erika Lambert - erika.lambert@terre.be
+32 (4)  240 58 38 
Rue de Milmort, 690 – B-4040 Herstal
www.terre.be