Sociale Economie

De sociale economie speelt een belangrijke rol in de transitie naar de circulaire economie, vooral in de ophaling, de sortering en het hergebruik van een reeks hulpbronnen die aan het einde van hun eerste levenscyclus zijn gekomen.In 2019 zullen de bestaande of nieuwe sociale ondernemingen zich vanuit hun bestaande activiteiten verder hebben ontwikkeld en bestendigd in een groter aantal activiteiten van de circulaire economie en zijn opgeklommen in de keten van de toegevoegde waarde. Ze zullen hebben bijgedragen tot het opzetten van nieuwe circuits en nieuwe economische activiteiten op het Brussels grondgebied en ondersteuning hebben gekregen om risico’s te nemen met innoverende beroepen. Door hun kenmerken zullen ze worden beschouwd als natuurlijke partners van de circulaire economie.