Wettelijke vermeldingen en beheer van cookies

1. Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website wil de kandidaatstellingen voor de projectoproep beCircular verzamelen. Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd voor zover deze website als bron wordt vermeld en de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.

De overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het GPCE (Leefmilieu Brussel, hub.brussels, Net‑Brussel, Innoviris), hierna “GPCE-partners” genoemd, zorgen ervoor dat de informatie op de website zo correct en up-to-date mogelijk is. De website is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de inhoud.

Leefmilieu Brussel, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de website, probeert een maximale en voortdurende beschikbaarheid van de site te verzekeren. Een technische storing is echter altijd mogelijk en de website is niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid ervan, ongeacht de duur van deze onbeschikbaarheid.

2. Bescherming van de persoonsgegevens

De GPCE-partners zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het GPCE.

Indien geen specifieke contactgegevens worden vermeld, heeft u toegang tot uw gegevens of kan u een kopie vragen, de gegevens rechtzetten en verwijderen door contact op te nemen met ons via e-mail  (webmaster@environnement.brussels), of per brief (Leefmilieu Brussel ; afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en Duurzame stad ; Havenlaan 86C/3000 ; 1000 Brussel).

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel) of per e-mail (privacy@environnement.brussels).

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacycommission.be)

3. Intellectuele eigendomsrechten

Conform de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten hebt u het recht de informatie op deze website voor uw persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren.

De GPCE-partners behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor alsook op de informatie die er ter beschikking wordt gesteld, in het bijzonder de foto’s en kaarten. We vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s enkel met de toestemming van hun eigenaars op onze website worden gebruikt. Ze kunnen beschermd zijn door eigendomsrechten. Bijgevolg mogen ze niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaars.

4. Cookiebeleid

Deze website gebruikt de volgende cookies:

(1) Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

Benaming
BewaartijdEinddoel
SERVERIDSessie (duur van de navigatie)Load balancing


(2) Cookies voor publieksmeting en delen op sociale netwerken

U kan de cookies weigeren door het vakje in je browser aan te vinken.

Benaming Bewaartijd Einddoel
__atuvc24 maandenDe cookie __atuvc werd ontworpen door het sociale deelplatform AddThis om zich ervan te verzekeren dat de gebruiker het aantal keren dat een pagina werd gedeeld kan zien.
__atuvsSessie (duur van de navigatie)Afficheren en laden van een balk voor het delen van inhoud op de voornaamste sociale netwerken
_fbp3 maandenGebruikt door Facebook om een reeks van publicitaire producten te bezorgen
_ga 2 jaar Unieke identifier gebruikt door Google Analytics om de statistische gegevens over de manier waarop de bezoeker de website gebruikt te genereren.
_gid 1 dag Gebruikt om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Unieke identifier gebruikt door Google Analytics om de statistische gegevens over de manier waarop de bezoeker de website gebruikt te genereren.
_gat 1 minuut Google Analytics gebruikt deze cookies om de website te helpen het gebruik van de site door de gebruikers te analyseren

(2) Specifiek beleid voor de projectoproep Be Circular 2019

Door uw formulier in te dienen, geeft u Leefmilieu Brussel, hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid de toestemming uw persoonsgegevens (contactgegevens) te verwerken om uw kandidatuur voor de projectoproep te behandelen.

Indien uw project wordt geselecteerd, zullen uw gegevens 7 jaar na de betaling van de betrokken subsidie worden bewaard.

Indien uw project niet wordt geselecteerd, zullen uw gegevens 6 maanden na de niet‑toekenning worden bewaard.

U kan uw goedkeuring voor de uitgevoerde verwerking intrekken. U heeft toegang tot uw gegevens, kan ze rechtzetten en verwijderen of de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen, de beperking van de verwerking of u ertegen verzetten door contact met ons op te nemen (info@circulareconomy.brussels).   U kan ook contact opnemen met de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (privacy[at]environnement[point]brussels). Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).