Het GPCE

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 10 maart 2016 het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie 2016-2020 (GPCE) aangenomen. In 2016 werd er voor dit programma een budget van 12,8 miljoen euro uitgetrokken.

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) streeft 3 algemene doelstellingen na:

Het programma omvat 111 maatregelen die in 4 strategische delen zijn ingedeeld: finale maatregelen

Om het GPCE te dynamiseren en te laten evolueren, zal het om de 18 maanden worden herzien en aangepast.

Merk op dat de aansturing van het GPCE is gecoördineerd door 3 ministers en 5 administraties van het Gewest:

En

Andere actoren (publieke, private, verenigingen) zijn ook bij het GPCE betrokken.

Voor meer informatie: