Logistiek

Volgens verschillende voorspellingen zal in 2050 de goederenstroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 80% hoger liggen dan nu. Om deze toename het hoofd te kunnen bieden voorziet het GPCE in een sensibilisering en aanmoediging van de logistieke actoren om de omgekeerde logistiek te ontwikkelen in een perspectief van recyclage en hergebruik, en in een optimalisering van de goederenstromen. De creatie van nieuwe stedelijke distributiecentra (TIR) moet toelaten om de goederen te hergroeperen en de goederenstromen te herverdelen met toepassing van de principes van de circulaire economie. Het toegenomen gebruik van waterwegen via de Haven van Brussel en het gebruik van milieuvriendelijkere transportmiddelen zijn andere oplossingen die vooropgesteld worden in het kader van het GPCE.