Logistiek

Project BCKlet

11/03/2019 | Project BCKlet |

Test van een innovatieve oplossing voor fietsleveringen met goederencontainers. Dat is het ambitieuze project van Urbike, met de steun van Innoviris. 

Het project BCklet ging van start in oktober 2018 met de steun van Innoviris en wil twee jaar een CO2-gunstige distributieoplossing uittesten, op basis van het principe van het slimme vervoer van goederen in containers. Deze oplossing wordt getest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 4 verschillende soorten goederenstromen: pakjes, farma, retail en thuiszorg. Het doel is de efficiëntie van fietsleveringen in stedelijke gebieden aan te tonen en de logistiek van de laatste kilometer duurzaam te transformeren. 

Het project wordt geleid door een consortium van de coöperatie Urbike, Smart, Febecoop, het CIRC van de Université Saint-Louis Bruxelles en het onderzoekslaboratorium MOBI van de VUB. De logistieke component wordt uitgevoerd in samenwerking met de Brusselse fietskoerierdiensten Dioxide de Gambettes, Molenbike en Hush Rush, de fietshersteldienst Velosos en 4 klanten (die dit voorjaar bekend worden gemaakt bij de officiële start van de activiteiten).

Naast het testen van een innovatief distributiemodel biedt het Living Lab van het project BCklet de mogelijkheid om enkele belangrijke onderzoeksaspecten onder de loep te nemen:

Het doel is om tegen 2020 115.000 fietsleveringen voor de klanten van het project te realiseren, 17 lokale kwaliteitsvolle jobs te creëren en de uitstoot van 550 ton CO2te voorkomen. Op termijn zal de grootschalige uitrol van de oplossing van BCklet bijdragen tot de versnelde verandering van de stedelijke logistiek – door een grote modal shift van bestelauto’s en lichte vrachtwagens naar fietsen – en tot de verbetering van de levenskwaliteit in het Brussels Gewest. Deze uitrol heeft ook de ambitie om aan te tonen dat de deeleconomie kan samengaan met goede arbeidsomstandigheden voor eerstelijnswerkers in de sector van de stedelijke fietsleveringen. 

Meer info over het project BCklet: https://urbike.be/