Be Circular

Projectoproep Be Circular – Ondernemingen

De projectoproep “be circular – be brussels” gaat hier om een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten voordele van Brusselse zelfstandigen en bedrijven, om hun creatief potentieel te ondersteunen en om in Brussel economische activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor het milieu en voor de lokale werkgelegenheid, denkend vanuit een circulaire economie.

Voor de projectoproep “be circular – be brussels” werd een budget uitgetrokken van 1,5 miljoen € directe steun per jaar:

Voor wie?

Alle bedrijven, KMO’s, ZKO’s, zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven … die economische activiteiten uitoefenen in Brussel.

Voor wat?

Elk initiatief of innovatief project of project dat uw corebusiness laat evolueren naar meer duurzaamheid vanuit de optiek van de circulaire economie en dat verbonden is met een van de prioritaire thema’s. Elk jaar worden de prioritaire thema’s van de projectoproep gekozen op basis van de doelstellingen en prioriteiten.

Om wat te ontvangen?