Wettelijk kader

Een doelstelling van het GPCE is het substantieel verlichten van de juridisch-administratieve hinderpalen van de circulaire economie en een stimulerend normatief kader te ontwikkelen om de circulaire economie aan te moedigen. De circulaire economie heeft ook nood aan nieuwe juridische bepalingen en nieuwe economische stimuli om te kunnen groeien, zodat hergebruik en recyclage worden aangemoedigd en alleen restfracties worden verbrand, maar zodat ook het ontwerp wordt ontmoedigd van producten met een korte, in plaats van een zo lang mogelijke levensduur.