Interview: De CiReDe, het relatief onbekende instrument dat mogelijkheden opent voor de circulaire economie

27/05/2021 | Interview: De CiReDe, het relatief onbekende instrument dat mogelijkheden opent voor de circulaire economie |

U kent het misschien niet maar de CiReDe verandert de zaak voor de circulaire economie in het Brussels gewest! Dit instrument, ontstaan vanuit een samenwerking tussen de publieke en de private sector, effent het terrein voor wie droomt van circulariteit. Wij hadden een ontmoeting met Laurent Schiltz en Benoît Dassy, de voorzitter en ondervoorzitter van de CiReDe. Zij vertellen ons er meer over.

Wat is de CiReDe?

De circulaire economie verandert onze manier van produceren en consumeren. De CiReDe of Circular Regulation Deal is ontstaan vanuit de vaststelling dat projecten in de circulaire economie en hun innovatieve oplossingen soms stoten op de bestaande regelgeving. “Wij kregen vaak te horen dat mensen een circulair project wilden opstarten maar dat het niet kon”, vertelt Laurent Schiltz, de voorzitter van de CiReDe. De CiReDe is een instrument om de belemmeringen van wetgevende aard weg te nemen waar de ontwikkeling van de circulaire economie mee te maken krijgt in het Brussels gewest.

“De reflectie van de CiReDe bestond erin actoren op het terrein en overheidsdiensten samen te brengen om de concrete problemen te identificeren en ze zo snel mogelijk op te lossen”, voegt Benoît Dassy, de ondervoorzitter van CiReDe, toe. In functie van het belang van de materie, de snelheid waarmee een verandering doorgevoerd kon worden en de impact op de circulaire economie zijn daar drie prioritaire thema’s uit afgeleid. Als eerste actiepunt hebben de medewerkers van de CiReDe gewerkt rond de tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen, de afvalreglementering en de toegang tot informatie met betrekking tot het rechtskader van een goed. U vindt de details over de thema’s hier.

Administratieve drempels wegwerken maar niet zomaar eender hoe

Er bestaat een reeks regels die zijn opgesteld vanuit een bepaald perspectief maar die niet langer zijn aangepast aan de nieuwe businessmodellen die tegenwoordig ontstaan. Kunnen we ze dan gewoon overboord gooien? Zo simpel is het niet! “De uitdaging bestaat erin die onaangepaste regelgeving op te sporen en te gaan kijken wat de oplossingen zijn. Moeten we ze vervangen, annuleren, wijzigen?” legt Benoît uit. De werkgroepen brengen verschillende actoren samen, niet alleen de vakbonden en de werkgevers uit de sectoren maar ook een advocatenkantoor en de overheidsdiensten die vaak verantwoordelijk zijn voor die regels. Samen beoordelen ze hoe relevant de regel in kwestie is. Laurent voegt toe dat “het de bedoeling is om de actoren van verandering te stimuleren en tegelijk het milieu te blijven beschermen.” 

De CiReDe, een instrument dat werkt

De CiReDe rondt zijn eerste actiepunt nu af en maakt de stand van zaken van zijn verwezenlijkingen op. “We hebben mooie vooruitgang geboekt met de drie thema’s”, zegt Laurent. “In bepaalde gevallen heeft de CiReDe als katalysator gefungeerd voor bestaande kwesties en hebben wij het mogelijk gemaakt om projecten tot een goed einde te brengen. In andere gevallen hebben we de fundamenten gelegd voor andere werkzaamheden.”

Voor het transport van afval bijvoorbeeld hebben de werkgroepen samengewerkt met de andere gewesten om de regelgevingen te harmoniseren. Benoît legt uit: “Als we niet alle hefbomen in de hand hebben en we moeten afstemmen met de andere gewesten, verloopt de vooruitgang trager. Maar we hebben er allemaal belang bij om processen te hebben die afgestemd zijn tussen de gewesten en dat vraagt een grondige juridische analyse.”

“Naast de reglementering rond het transport van afval is er een reeks juridische verduidelijkingen voor wie materialen wil gaan hergebruiken”, benadrukt Benoit.

Met de stedenbouwkundige thema’s is een sprong voorwaarts gemaakt. “De actoren hebben nu toegang tot een online platform waar alle stedenbouwkundige informatie van een goed te vinden is. Het probleem is opgelost”, besluit Laurent. Iedereen die zich ergens wil vestigen kan zo te weten komen welke activiteiten er uitgerold mogen worden.

Een instrument dat zichzelf heruitvindt

In een volgende stap zal de CiReDe zich niet enkel bezighouden met het weghalen van technisch-administratieve drempels maar zal het ook nieuwe obstakels voorkomen. “Het idee is om wetten te controleren voor ze aangenomen worden om ervoor te zorgen dat ze geen aanleiding geven tot administratieve drempels”, legt Laurent uit.

In de toekomst zal het actiegebied van de CiReDe of van een gelijkaardig instrument erin bestaan de belemmeringen voor de circulaire economie maar ook voor de economische transitie in haar geheel te identificeren en weg te nemen.

U vindt hier het activiteitenverslag van 2020 van de CiReDe.

Laurent Schiltz is de voorzitter van de CiReDe en secretaris-generaal bij de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad. Benoît Dassy werkt voor de studiedienst van het ACV en is ondervoorzitter van de CiReDe. Ze zijn allebei lid van BruPartners.