Editie 2021

Dit jaar biedt BeCircular :

Vanaf nu kan u het reglement en de formulieren voor de editie 2021 raadplegen. Opgelet: vul echter niet de pdf-versie van de aanmeldingsformulieren in. Vanaf 16 maart 2021 vindt u dezelfde vragen als in de pdf-vorm in een onlinemodule op het sollicitatieplatform. U dient wel de bijgevoegde documenten in excel-formaat in te vullen en bij uw sollicitatie in de onlinemodule te voegen.

Reglement
Administratieve voorwaarden en verplichtingen

Transitie categorie
Formulier – nieuwe versie
Bijlage Begroting-HR
Verklaring op erewoord en ondertekening
Verklaring partner

Lancering categorie (≤ 80k€)
Formulier – nieuwe versie
Bijlage Begroting-HR
Financieel plan
Verklaring op erewoord en ondertekening
Verklaring partner

Lancering categorie (80k < 200k€)
Formulier – nieuwe versie
Bijlage Begroting-HR
Financieel plan
Verklaring op erewoord en ondertekening
Verklaring partner

Scale-Up categorie (≤ 80k€)
Formulier – nieuwe versie
Bijlage Begroting-HR
Financieel plan
Verklaring op erewoord en ondertekening
Verklaring partner

Scale-Up categorie (80k < 200k€)
Formulier – nieuwe versie
Bijlage Begroting-HR
Financieel plan
Verklaring op erewoord en ondertekening
Verklaring partner

De kandidaatstellingen zijn gesloten.


TER HERINNERING:

De projectoproep BeCircular richt zich tot alle bedrijven, coöperatieve verenigingen, zelfstandigen, vzw’s … die van plan zijn om in Brussel een innovatief economisch project of een project voor de transitie naar een circulaire economie op te zetten.

Laureaten kunnen rekenen op:


VOORSTELLING VAN DE PROJECTOPROEP 2021:


PROGRAMMA:

De begeleiding wordt aangeboden om u te helpen uw project in de circulaire economie te versterken. De coaching is gebaseerd op de methode van Resilience Coaching. Het zal per telefoon gebeuren, in 3 afspraken. De inschrijving loopt van 15 maart tot 19 april. Meer info en inschrijving: https://www.circulareconomy.brussels/ondersteuning-becircular-2021/?lang=nl

De infosessie over de projectoproep die tijdens de startavond op 15 maart 2021 werd gegeven is beschikbaar in de vorm van een video, die u op elk moment kunt raadplegen. Deze video staat iets hoger op deze pagina. In die presentatie stellen we in grote lijnen de projectoproep en onze verwachtingen rond uw projecten voor. We raden u aan om die presentatie te overlopen en aandachtig te beluisteren.

Er worden pitchsessies georganiseerd waarbij u uw project kunt voorstellen aan een panel van experts om constructieve feedback te krijgen over uw idee en na te gaan of het geschikt is voor de projectoproep BeCircular 2021.

De pitchsessies zullen online plaatsvinden op 1 en 19 april van 17.00 tot 21.00 uur. Meer info en inschrijvingen: https://www.circulareconomy.brussels/pitchsessies-projectoproep-becircular-2021/?lang=nl

De uiterste datum voor inschrijvingen is 29 maart.

Om u ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van uw kandidatuurdossier stellen we u ook verschillende vormen van begeleiding voor:

Vanaf 16 maart is er online een FAQ (vaak gestelde vragen en de antwoorden erop) beschikbaar. Neem de tijd om die FAQ te raadplegen voor u contact opneemt met de helpdesk of de permanentie. De antwoorden op uw vragen staan er misschien al in.

Een helpdesk die online gaat vanaf 22 maart om al uw schriftelijke vragen te beantwoorden op het platform waar u uw kandidatuur moet indienen.

Vier telefoonpermanenties op woensdag tussen 9.30 en 12.30 uur om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier, enkel op de volgende dagen:  21/04, 28/04, 05/05, 12/05- op het betalend nummer 02 800 34 88 (zonder extra toeslag)

Opgelet: Vragen die specifiek gaan over het invullen van het financieel plan dient u naar de helpdesk te sturen. Die bezorgt die vragen dan aan een financieel expert.

Het financieel plan is gekoppeld aan het bedrijfsplan. Het zal alle hypothesen die tijdens het ontwerp van het bedrijfsmodel zijn geformuleerd, in cijfers omzetten. Hoe meer de hypothesen in het bedrijfsmodel zijn gevalideerd, hoe dichter het financieel plan bij de realiteit zal liggen.

In het financieel plan zal worden aangegeven welke financieringsbronnen er zijn en hoe deze zullen worden gebruikt. Het geeft de bronnen van inkomsten en alle kosten aan op basis van een eenheidsprijs en verkoopvolumes. Uiteindelijk zal blijken of het bedrijfsmodel winstgevend is en hoe lang het zal duren om kostendekkend te worden.

Om de video in het Nederlands te ondertitelen, kunt u de ondertiteling inschakelen, automatisch gegenereerde ondertiteling kiezen en de Nederlandse taal selecteren.

Meer info over het financieel plan via deze link.


AGENDA: