Sectoren

De tweede benadering van het GPCE is sectoraal en wil erg concreet zijn voor de sectoren die werden uitgekozen op basis van hun potentieel inzake jobcreatie, hun impact inzake de uitstoot van broeikasgassen en de centrale rol die zij spelen in de belangrijkste uitdagingen waarmee Brussel wordt geconfronteerd: de bouwsector, grond- & afvalstoffen, logistiek, de handelszaken en de voedingssector.