Editie 2024

De projectoproep BeCircular 2024 staat voor:

De projectoproep behoudt zijn formaat, met een kandidatuur in 2 rondes:

U kunt vanaf nu de documenten over de projectoproep raadplegen:

Let op – alleen voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan: Om u te helpen zo vroeg mogelijk te bepalen of u stappen moet ondernemen om te voldoen aan de milieuvergunningsvereisten, en om u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt, vragen wij u het eerste deel van een vergunning pre-analyseformulier in te vullen, dat betrekking heeft op uw bestaande activiteit, en het naar ons terug te sturen via het e-mailadres van de Facilitator voor Vergunningen voor de Circulaire economie: permit_circ_waste@environnement.brussels. U moet deze vooranalyse bij uw kandidatuur voor de eerste ronde voegen om deze te valideren.

NIEUWIGHEDEN

De categorie “Transitie” wordt een nieuwe projectoproep om transitieprojecten te ondersteunen

De projectoproep BeCircular neemt afscheid van zijn categorie ‘Transition’, maar geen paniek: deze wordt een gloednieuw projectoproep! (lancering eerste kwartaal 2024), met als doel bedrijven te ondersteunen in hun transitieprojecten.

Uitbreiding van de “Starter” categorie naar bedrijven tot 3 jaar oud

In 2024 breiden we de “Starter” categorie, die projecten financiert om nieuwe Circulaire Economie-activiteiten te lanceren, uit naar bedrijven die maximaal 3 jaar bestaan (tegenover 1 jaar voorheen).

Bedrijven die een aanvraag indienen voor de categorieën “Scale-up” en “Diversification” moeten een milieuvergunning krijgen voor hun bestaande activiteit

In 2024 zullen de BeCircular categorieën “Diversification” en “Scale-up” exclusief voorbehouden zijn voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan.  Voor de eerste ronde van de projectoproep, die sluit op 26 februari, aanvaarden we enkel bedrijven die bezig zijn met het verkrijgen van een milieuvergunning voor hun bestaande activiteit of die tijd hebben om zich in orde te brengen voor de sluitingsdatum en het indienen van een definitieve kandidatuur dossier voor de 2e ronde van de projectoproep (eind juni).

TER HERINNERING:

De projectoproep BeCircular richt zich tot alle bedrijven, coöperatieve verenigingen, zelfstandigen, vzw’s … die van plan zijn om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een innovatief economisch project of een project voor de transitie naar een circulaire economie op te zetten.

Laureaten kunnen rekenen op:

Ondersteuning bij het opstellen van uw dossier:

Om u ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van uw kandidatuurdossier stellen we u ook verschillende vormen van begeleiding voor:

BELANGRIJKE DATUMS