Be Circular

FAQ

Vragen over de projectbeheerder:

Kan eenzelfde projectbeheerder twee verschillende projecten m.b.t. twee verschillende thema’s voorleggen?

Ja, eenzelfde projectbeheerder kan twee verschillende projecten voorstellen. Deze twee projecten kunnen al dan niet tot hetzelfde thema behoren.

Het ontwerp van mijn project is reeds ver gevorderd, maar aangezien dit ons eerste project is, hebben we nog geen hoofdzetel of ondernemingsnummer. Bestaat er een oplossing om toch in aanmerking te komen?

U moet uw bedrijf oprichten alvorens uw kandidaatsdossier in te dienen.

Vragen over het project:

Hoort een restaurateurproject thuis in het luik “voeding”?

De restaurateurprojecten zijn niet het soort van projecten die in de eerste plaats worden beoogd, behalve wanneer het om onverkochte producten gaat. Er bestaat immers een reële vraag naar “duurzame restaurants”, die dus geen nood hebben aan overheidssteun om op te starten. Deze projecten zijn niet uitgesloten, maar vormen geen prioritaire doelgroep en zullen de innovatieve aspecten duidelijk moeten aantonen.

Vragen over de subsidie:

Is er een maximumsubsidie per soort van kosten?

Ja, u vindt de details voor elk type van uitgaven in de bijlage van het reglement.

Hoe verloopt de vrijgave van de toegekende subsidie?

De vastgelegde bedragen zullen worden vereffend/betaald in twee schijven, in 2017 en 2018. Een eerste schijf zal vrijgemaakt worden bij de kennisgeving en een tweede schijf op het einde van het project, op voorwaarde dat bewijs wordt geleverd dat de subsidie conform wordt gebruikt.

  • 1e schijf: 60 % van de toegekende subsidie volgens de modaliteiten van de overeenkomst
  • 2e schijf: het saldo van de toegekende subsidie.

Deze schijf zal worden vereffend na ontvangst en verificatie door de administratie van de volgende elementen:

  • de algemene afrekening van uitgaven en ontvangsten;
  • de bewijsstukken (BS) – evenals de bijgevoegde tabellen – van deze uitgaven voor minstens het bedrag van de subsidie die de periode bestrijken van de subsidie en die worden overhandigd overeenkomstig onderstaand punt ‘c) bewijsstukken’;
  •  een activiteitenverslag (evaluatie van het project voor de bestreken periode) overhandigd overeenkomstig het punt ‘Activiteitenverslag’ dat nader zal worden uiteengezet in de overeenkomst.

Andere vragen:

Kunnen we een samenvatting van 1 pagina opsturen met het idee van ons project om hier feedback over te ontvangen?

Nee, maar aarzel niet om contact op te nemen met het nummer 1819 en begeleiding te vragen.