Gondstoffen en afval

De sector van het grond- en afvalstoffenbeheer is een essentiële sector op het vlak van de circulaire economie. Dit luik beoogt het hergebruik, het herstel en de recyclage van afval ten gunste van de Brusselse tewerkstelling en economie, binnen de logica van een circulaire economie. De prioritaire maatregelen van de as afvalbeheer betreffen: het hergebruik en herstel, nieuwe goederenstromen, bouw- en sloopafval en een reeks transversale maatregelen (vorming, ecodesign, R&D, wetgeving, UPV,…)