Ontdek de nieuwe Facilitator bioafval pro !

27/05/2021 | Ontdek de nieuwe Facilitator bioafval pro ! |

Produceert u plantaardig afval en/of voedingsafval? Wilt u dit graag benutten en de kosten van de ophaling verminderen? Doe dan een beroep op de gloednieuwe facilitator voor biologisch afval die Leefmilieu Brussel aanbiedt om professionals te adviseren en een nieuwe dynamiek te creëren.

Enorm potentieel

Tienduizenden tonnen organisch afval komen terecht in de verbrandingsoven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 80% van het organische voedingsafval niet gesorteerd. Het vertegenwoordigt zelfs tot 50% van het totale gemiddelde gewicht van een witte zak. Terwijl dit afval ook het traject van valorisatie zou kunnen volgen, bijvoorbeeld in de landbouw, de tuinbouw of een methanisatieproces.

Verplicht sorteren vanaf 2022

Deze situatie gaat veranderen. Vanaf eind 2022 verplicht een Europese richtlijn het sorteren van professioneel biologisch afval. Het mag dan niet meer in de zakken of containers met restafval terechtkomen, maar moet lokaal gevaloriseerd worden, bijvoorbeeld door er compost van te maken of door het aan te bieden aan een erkende ophaler in het Brussels Gewest voor selectieve inzameling.

Start van ondersteuning

Om de professionals (horeca, marktkramen, handelszaken, scholen, kantoren, gezondheidszorg, enz.) hierbij te ondersteunen, heeft Leefmilieu Brussel in januari 2021 een facilitatorvoor professioneel bioafval opgezet. Die geeft ondersteuning bij de concrete uitvoering van deze sorteerverplichting op het terrein. Het doel is om alle soorten vragen te beantwoorden, opleidingen en studiedagen aan te bieden, informatie te verspreiden via technische fiches en gepersonaliseerde begeleiding te geven.

Grootschalige enquête naar uw beheer van biologisch afval

De Facilitator Bioafval Pro voert een grootschalige enquête uit om te weten wat u doet met uw biologisch afval en om uw standpunten en behoeften beter te leren kennen.

Blijf op de hoogte!

U wilt uw biologisch afval beter beheren, maar u weet niet hoe u dat moet aanpakken?