Editie 2019

In 2019 waren de prioritaire thema’s van de projectoproep de volgende :

Voor deze editie 2019 van de projectoproep Be Circular dienden zich niet minder dan 74 kandidaten aan. Hieruit werden 26 innovatieve en ambitieuze projecten geselecteerd. Ze zijn afkomstig van een diverse groep van economische spelers (vzw, cvba, bvba, nv, cva ,…) en ze illustreren dat de transitie naar een meer circulair economisch model mogelijk is in uiteenlopende sectoren zoals de voeding, handel, bouw, gebruikte voedingsolie, organisch afval, functionele economie, energie, meubilair, textiel en tijdelijke stedenbouwkundige projecten.

Deze projecten ontvangen in totaal 1.959.611 euro subsidie, maar vertegenwoordigen ook een grote privéinvestering van de laureaten zelf en een werkgelegenheidspotentieel voor naar schatting 105 VTE’s.

Ontdek de winnende projecten

3R – Herstellen, Hergebruiken, Recycleren :

Duurzame Voeding :

Nieuwe economische modellen van de circulaire economie :

Circulaire werven :

Meer informatie : Nota Be Circular 2019

Nuttige documenten

Het reglement van de projectoproep:  Reglement
Administratieve bijlage: Administratieve voorwaarden en verplichtingen