/

Compost in City – Recyclo

19/02/2020 | Compost in City - Recyclo |

Juridisch statuut: cvba
Economische sector: Organisch afval
Oprichtingsjaar: 2018
Financiële of andere ondersteuning: BeCircular 2019
Partner: /

Activiteit

De coöperatie wil een bijdrage leveren aan een meer economische, ecologische, sociale en veerkrachtige ophaling en verwerking. Dit initiatief staat in het teken van meer bewustzijn voor voedselverspilling en sortering, van de circulaire economie en van een collaboratieve en participatieve benadering.

Het project in Circulaire Economie

Compost in City is een vernieuwend project, dat progressief is in de tijd, om bioafval van grote producenten te valoriseren, met het oog op de verplichting om bioafval te sorteren aan de bron vanaf 2023.

Ons project wil 200 ton bioafval verwerken in 2020, 400 ton in 2021 en 800 ton in 2022 via een gedelokaliseerde voorziening bestaande uit 8 sites met composthuisjes die elk 25 ton bioafval per jaar kunnen verwerken, 8 sites met composthuisjes die elk 50 ton bioafval per jaar kunnen verwerken en 1 site met 8 composthuisjes die 200 ton bioafval per jaar kunnen verwerken tegen 2022. 

Vanuit het oogpunt van de kwaliteit en de traceerbaarheid (analyses van de compostpartijen en continue monitoring van de temperatuur voor de hygiënische bewaring van de compost) wil dit project tegen 2022 binnen de huidige en toekomstige regelgeving 1.600 bioafval composteren, afkomstig van 16 traditionele restaurants en 12 collectieve restaurants, zoals kantines. De gecomposteerde bioafval bestaat uit afval afkomstig van bereide dierlijke subproducten of bereidingen van klasse 3.

Dit produceert 618 ton compost tegen 2022, dat benut kan worden door huishoudens, stadslandbouw en groenvoorzieningen in het Brussels Gewest.

“Het aanbieden van semi-industriële composteringsoplossingen, die economisch leefbaar en maatschappelijk wenselijk zijn, in een stedelijke omgeving: dat is de doelstelling van ons project Compost in City.”

Jean-Marie Savino, compostmeester en projectleider Compost in City bij Recyclo

Contact

Leuvensesteenweg 775, 1140 Evere