Grondgebied

Het globale en transversale karakter van de circulaire economie vraagt om een combinatie van talrijke competenties en om de benadrukking van de samenhang tussen de gewestelijke strategie en de rol van elk type van speler van de lokale economie. De circulaire economie zal pas zijn volledige effect bereiken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de werknemers wanneer het principe van het aangepaste actieniveau wordt geïntegreerd. Met andere woorden, de uitbouw van de circulaire economie moet worden gekoppeld aan de ontwikkeling van meerdere territoriale niveaus: lokaal, gemeentelijk, gewestelijk en intergewestelijk.