Het Gewest zet zijn tanden in de Brusselse Donut!

26/10/2020 | Het Gewest zet zijn tanden in de Brusselse Donut! |

Om zijn transitie naar een veerkrachtige economie met oog voor de uitdagingen voor de samenleving en de planeet in goede banen te leiden, zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in op het beroemde model van de Donuttheorie. BrusselsDonut, een ambitieus project op basis van samenwerking, loopt tot in het voorjaar van 2021 en zal het actiekader voor de Brusselse transitie bepalen.

BrusselsDonut

Deze theorie werd ontwikkeld door Kate Raworth, een econome verbonden aan de universiteit van Oxford. Ze pleit ervoor om de klassieke doelstelling van economische groei te vervangen door de doelstelling van welvaart en laat sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan met aandacht voor milieukwesties. Het Donutschema stelt een ondergrens met de grondrechten en een bovengrens met de planetaire beperkingen voor. Tussen die grenzen kan de economie op een duurzame manier gedijen.

In samenwerking met de vzw Confluences, onderzoekers van de ICHEC en Kate Raworth, heeft de Brusselse regering BrusselsDonut ontwikkeld, een kader waarmee het model afgestemd kan worden op de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ons te kunnen oriënteren op en te handelen naar een ecologische, solidaire en veerkrachtige transitie.

Een benadering op basis van samenwerking

Het Brussels Gewest telt tal van actoren die reeds actief zijn in de transitie, zowel bij instellingen, groeperingen en verenigingen als bij bedrijven en universiteiten. Daarom wil het de bestaande kennis inzetten en synergieën tussen gebruikers en beleidsmakers bevorderen om samen de Brusselse Donut uit te werken, een proces dat tot volgend voorjaar in beslag zal nemen.

BrusselsDonut zal de vorm aannemen van verschillende acties en workshops die dienen om:

Iedereen die geïnteresseerd is en wil deelnemen aan de verschillende workshops kan zich inschrijven op donut.brussels.

Ga voor meer informatie en om mee te doen aan het project naar de site donut.brussels.

Partners van het project:

In samenwerking met de vzw Confluences, onderzoekers van de ICHEC, de econome Kate Raworth en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.