Overheidsopdrachten

In het GPCE is de voorbeeldfunctie van de overheid opgenomen. Overheidsopdrachten vormen een hefboom voor de transitie naar meer duurzame productie- en consumptiewijzen. Het Gewest zal ernaar streven om via overheidsopdrachten de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de circulaire economie te stimuleren.