Workshop Circulaire economie en overheidsopdrachten in Brussel

15/06/2017 | Leefmilieu Brussel |

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie 2016-2020 beschrijft tal van maatregelen en acties gericht op het bevorderen van een meer circulaire Brusselse economie met winst voor milieu, economie en werkgelegenheid. Eén van de transversale maatregelen is om ook de Brusselse overheidsopdrachten als instrument in te zetten om het potentieel van de circulaire economie te realiseren.

Leefmilieu Brussel laat momenteel een studie uitvoeren door het consortium VITO/Stibbe/Whole Systems om de vraagzijde van overheidsaankopen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de aanbodzijde van lokale ondernemingen in kaart te brengen.

In het kader van deze studie is op 15 mei een workshop georganiseerd om samen met de stakeholders de belemmeringen én de mogelijk oplossingen voor circulaire aankopen in kaart te brengen. De volgende actoren waren hierbij aanwezig: overheidsaankopers, aanbieders (ondernemingen en federaties), beleidsmakers duurzame/circulaire overheidsopdrachten, NGO’s en onderzoekers.

Hierbij kan u een samenvatting terugvinden van de discussies en de presentaties tijdens deze workshop.

 

Workshop conclusies_gezamenlijke obstakels en oplossingen

Verslag_Plenaire sessie

Presentaties Seminarie MP2

Om verder te gaan:

http://www.institut-economie-circulaire.fr/docs/CommandePubliqueCirculaire.pdf

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/deoogstvan3jaargreendealcirculairinkopen-december2016.pdf