The Circularity Gap report 2020 – Circle Economy

09/04/2020 | The Circularity Gap report 2020 - Circle Economy |

Tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos eind januari heeft Circle Economy zijn derde jaarverslag over de circulariteit van de wereldeconomie bekendgemaakt. Helaas zijn de resultaten niet bemoedigend. Ze laten zien dat we op wereldschaal in de verkeerde richting gaan, met een daling van de circulariteit van hulpbronnen sinds vorig jaar.

The Circularity Gap Report 2020 – When circularity goes from bad to worse: The power of countries to change the game