Innovatie

De gemeenschap van de circulaire economie mobiliseert zich : tweede meeting van de Circular Metabolism Community

31/01/2019 | De gemeenschap van de circulaire economie mobiliseert zich : tweede meeting van de Circular Metabolism Community |

Op 11 december kwam de Circular Metabolism Community (een groep van onderzoekers, administraties en andere actoren die actief zijn in de circulaire economie en het stedelijk metabolisme in de Brusselse metropool) bijeen om de basis te leggen voor een samenwerking in de circulaire economie in Brussel. Op initiatief van de leerstoel Circulaire Economie en Stedelijk Metabolisme van de ULB, onder leiding van Aristide Athanassiadis en Stephan Kampelmann, werden experts uit verschillende domeinen uitgenodigd in het WTC II, een gebouw in de Noordwijk dat tijdelijk wordt gebruikt.

Deze bijeenkomst had verschillende doelstellingen. Een eerste doelstelling was nadenken over hoe deze gemeenschap van experts tot leven kan komen. Via informele ontmoetingen en allerlei communicatie- en analysetools willen de leden grondiger onderzoek doen naar aspecten van de circulaire economie die soms oppervlakkig aan bod komen. Deze gemeenschap wil de krachten bundelen van alle Brusselse en Belgische experts om te voorkomen dat kennis versnipperd raakt en er dubbel werk wordt verricht. Zo was er het voorstel van de gemeenschap om een Observatorium voor de Circulaire Economie op te richten, naar het voorbeeld van het Belgisch Observatorium voor Maatschappelijke Ongelijkheid. Zo’n observatorium biedt het voordeel dat alle onderzoeken op een (virtuele) plek samenkomen. Daardoor kan men de kennis van de mechanismen verbeteren en de onderzoeksresultaten bekendmaken bij een breder publiek.

Een tweede doelstelling was het identificeren van het innovatiepotentieel van de Noordwijk, een Brusselse wijk in volle verandering, om het geheel positief af te sluiten en het netwerk tot leven te wekken.

Meer informatie:

https://sites.google.com/site/circularmetabolismcommunity/home