Bouwsector

De circulaire economie in het hart van de oude kazernes van Elsene

16/04/2018 | Leefmilieu Brussel, Perspective, ULB - VUB |

Het Brussels Gewest heeft deze kazernes eind 2017 kunnen aankopen als gevolg van de verhuizing van de federale politie. Deze uitzonderlijke site met een oppervlakte van 44.000 m2 bevindt zich in het hart van Brussel, dicht bij de universitaire campussen (ULB en VUB).

Er werd een project opgestart om ze om te vormen tot een nieuwe stadswijk. Deze zou moeten bestaan uit universiteitswoningen (studentenkoten) en gezinswoningen, een markthal voor duurzame voeding, een onderzoekspool rond duurzame stedelijke transitie en een plek voor dialoog en uitwisselingen met de universitaire wereld (onderzoeks-/actieproject Usquare).

In afwachting van de omschakeling en de volledige transformatie van deze site tot een stadswijk, vanaf 2021, zal de site van de kazernes in tussentijd een experimenteerterrein worden voor activiteiten in de circulaire economie.

In aansluiting op de studie die werd uitgevoerd in het kader van het GPCE “De circulaire economie in de Brusselse bouwsector – stand van zaken, uitdagingen en toekomstmodel” zullen de actoren uit de bouwsector er kunnen experimenteren met nieuwe methodes van bouwen, ontwerpen, samenwerken en met modellen voor circulaire economie.

Het bezoek aan de oude kazernes van Elsene op 21 maart, gevolgd door een workshop, vormde dus de ideale gelegenheid om verschillende pistes van projecten voor circulaire economie (proefprojecten, opleidingsprojecten, …) die interessant zouden kunnen zijn met het oog op het tijdelijk gebruik van de site te identificeren.

De uitwisselingen rond de projecten in wording waren vruchtbaar en constructief.

De thematische coördinatoren van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE): Isabelle Sobotka (Duurzaam bouwen – Leefmilieu Brussel), Maelle Thueux (Territoriale strategie – Perspective) en Nicolas Scherrier (Grondstoffen– Leefmilieu Brussel) zullen deze projecten voor circulaire economie, die nu al inspirerend zijn, verder begeleiden!