BC Materials

19/02/2020 | BC Materials |

Juridisch statuut: cvba
Economische sector: Bouw
Oprichtingsjaar: 2018
Financiële of andere ondersteuning:  BeCircular 2019, Laureaat SE’NSE-fund 2019, Hub.brussels Award Start 2019, Vlaanderen Circulair 2019
Partner: BC architecten

Project in de circulaire economie

“Steden zijn de kraamkamers en de motoren van de economie. De voorbije decennia ging de vernieuwing van Brussel hand in hand met de snelle groei van de diensten- en kenniseconomie. Maar in onze poging om van de stad een aantrekkelijke woon- en werkplek te maken, hebben we ook de industrie uit de stad verdreven. Productieve ruimtes verdwijnen naar de rand van de stad of naar lageloonlanden. De stad wordt een plek van consumptie zonder productie. Dat is problematisch.” (uit “A good city has industry” – BOZAR bezoekersgids)

Dit project wil aan een andere stad bouwen door ruimte te maken voor innovatieve productieactiviteiten, kortgeschoolde arbeidsplaatsen en circulaire economie: van de postindustriële stad naar de productieve stad.

Deze werf voor een circulaire, modulaire productieloods maakt voor het eerst plaats voor bouwmaterialenproductie in het Brussels Gewest, door wachtgronden tijdelijk te gebruiken als productieplaats. De productieloods is een investering, een materialenbank die kan verhuizen en groeien in de stad zoals nodig.

Deze loods combineert inkomende herbruikmaterialen en nieuwe herbruikmaterialen in een volledig demonteerbaar ontwerp: alles kan bij demontage op vrachtwagens geladen worden om op de volgende wachtgrond opgebouwd te worden. Op het einde van de levenscyclus verdwijnt het gebouw als componenten in gangbare herbruikkringlopen, zonder afval.

Circulariteit wordt hier dus gedacht op materialenniveau (componenten), op gebouwniveau (verbindingen) en op stadsniveau (ruimtegebruik).

“De jonge Brusselse start-up BC Materials realiseert een première in Europa. Deze spin-off van het bureau BC Architects & Studies geeft een tweede leven aan de uitgegraven grond van bouwwerven, die wordt omgevormd tot bakstenen van gecomprimeerde aarde, pleistermateriaal of leemmortel. Afval wordt omgevormd tot grondstof en materiaal. Niemand anders doet dat in Europa.” 
(L’Echo, Michel Lauwers)

Contact

Havenlaan 104-106, 1000 Brussel
info@bcmaterials.org

Artikels

Bouwmateriaal met een tweede, derde, vierde … leven – Nicolas Coeckelberghs