/

Projet Ferdinand – Rinoo

20/02/2020 | Projet Ferdinand - Rinoo |

Juridisch statuut: cvba
Economische sector: Algemene renovatie
Oprichtingsjaar: 2016
Financiële of andere ondersteuning: BeCircular 2019
Partner: /

Het project in Circulaire Economie

Het project ‘Ferdinand’ bestaat uit de renovatie van een triplex in een typische Brusselse woning (tegenover twee beschermde huizen en het Colignonplein in Schaarbeek).

Het behoud en de herbenutting van het bestaande gebouw, het gebruik van gerecycleerde materialen en de aanpasbaarheid aan huidige en toekomstige behoeften zijn belangrijke streefdoelen die de kern vormen van het project. 

Een innovatieve organisatie van de werf, de opleiding op de werkvloer van een nieuwe medewerker, de integratie van werknemers in inschakelingstrajecten en de benutting van lokale synergie zorgen voor de coherentie tussen de vele maatregelen die worden toegepast. 

Het project wil ook een gedetailleerde documentatie en meetstaat van de werken en de materialenstroom bijhouden. 

Contact

Timmermansstraat 5, 1190 Vorst
info@rinoo.be