Ecothermis – DCarbon

19/02/2020 | Ecothermis - DCarbon |

Juridisch statuut: bvba
Economische sector: Energie- en milieuadvies
Oprichtingsjaar: 2018
Financiële of andere ondersteuning: BeCircular 2019  
Partner: /

Activiteit

De Europese Unie streeft ernaar om koolstofneutraal te zijn in 2050. België en de regio’s moeten hun bijdrage leveren aan deze doelstelling. Het Brussels Gewest zal de installatie van nieuwe stookolieketels voor verwarming en sanitair warm water verbieden vanaf 2025.

Op dit moment verwarmt 60% van de Belgen nog met verwarmingsketels op stookolie of gas van de vorige generatie. In het Brussels Gewest werkt 16% van de installaties voor verwarming en warm water nog op stookolie. 

Ecothermis wil deze drastische verandering in de verwarming van onze gebouwen ondersteunen en versnellen. Daarom helpt het kmo’s en dienstverlenende organisaties in het Brussels Gewest om toegang te krijgen tot CO2-arme installaties voor verwarming, klimatisering en warm water.

Ecothermis – Low-Carbon-Heating-as-a-Service – helpt kmo’s en dienstverlenende organisaties in het Brussels Gewest bij de toegang tot CO2-arme installaties voor verwarming, klimatisering en warm water. Ecothermis biedt een verwarmingsoplossing die streeft naar CO2-neutraliteit binnen een one-stop-shop benadering:

Het project in Circulaire Economie

Ons project beantwoordt op de volgende manier aan de criteria van de projectoproep:

1. Circulariteit: Het project past binnen de principes van de deeleconomie doordat het inzet op het gebruik van CO2-arme verwarmingsinstallatie in plaats van het bezit

2. Milieu: Het project genereert aanzienlijke energiebesparing, vermindert de uitstoot van broeikasgassen door de vervanging van oude verwarmingsinstallatie met fossiele brandstoffen en draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest.

3. Technische en financiële haalbaarheid: De vraag naar CO2-arme verwarmingssystemen kan worden versneld door de financiële haalbaarheid van deze systemen te vergroten en door beter technisch advies te geven, dat gericht is op de huidige en toekomstige behoeften van de klant.

4. Creëren van economische waarde – werkgelegenheid: Het project verankert een innovatieve activiteit in het Brussels Gewest en hoopt 10 vte’s te creëren in de loop van 3 jaar.

“In een agglomeratie als Brussel is meer dan 60% van de broeikasgassen afkomstig van gebouwen, waarvan verwarming de belangrijkste bron is. Met Ecothermis willen we bijdragen aan een noodzakelijke revolutie op het gebied van verwarming.” 

Dieter Poleyn, medeoprichter Ecothermis

Contact

Ulysselaan 28, 1190 Vorst