Projectoproep Innoviris – Valorisatie van stedelijk afval

27/05/2021 - 31/08/2021 | Projectoproep Innoviris - Valorisatie van stedelijk afval |

Bent u van plan een innoverend initiatief op te zetten gebaseerd op de valorisatie van stedelijk afval (huishoudelijk afval, industrieel afval, schroot en bijproducten, bouwafval, afval van activiteiten in de dienstensector, enz.), en u wilt de haalbaarheid ervan nagaan? Zou u willen experimenteren met het ontwerp of wilt u de herkomst van het materiaal onderzoeken? Op zoek hoe u de lokale vraag naar uw innovatieve activiteit en de economische levensvatbaarheid ervan kan valideren? Geniet van een subsidie die 50 tot 70% van de kosten dekt met de projectoproep “Valorisatie van stedelijk afval” van Innoviris !

Alle informatie over deze projectoproep en het inschrijvingsformulier vindt u via deze link.

Uiterste datum voor indiening van projecten: 31 augustus 2021