Bouw: regelgeving als hefboom voor een beter materiaalbeheer

02/03/2020 | Bouw: regelgeving als hefboom voor een beter materiaalbeheer |

De bouwsector stak massaal de hoofden bij elkaar op 6 februari 2020 om de basis te leggen voor een regelgeving die vooruitloopt op de transitie naar een circulaire economie! 

De coördinatie van GPCE Bouw en CiReDe (Circular Regulation Deal om reglementaire en administratieve barrières voor de circulaire economie op te heffen) organiseerde op 6 februari 2020 een workshop om na te gaan welke hefbomen de regelgeving kan bieden om de ontwikkeling van de circulaire economie in Brussel te versnellen. Maar liefst 53 deelnemers staken al hun energie in het antwoorden op de volgende vragen:

Deze workshop volgt op de publicatie van de routekaart naar circulair bouwen in Brussel waarin de bouwsector drie belangrijke fasen identificeert om de transitie naar circulair bouwen mogelijk te maken:

De workshop is ook een eerste fase in het nieuwe werkprogramma 2020-2021 van CiReDe. Het evenement bood de kans om de knelpunten in de regelgeving te bekijken met de bouwsector en om samen na te gaan wat de eerste stappen zijn om die op te heffen.

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Hierbij vindt u de verslagen: