Ontdek de routekaart van de actoren uit de bouwsector naar een circulaire economie!

24/06/2019 | Ontdek de routekaart van de actoren uit de bouwsector naar een circulaire economie! |

De Brusselse bouwsector beschikt vandaag over een routekaart die strategische doelstellingen en prioritaire acties voor de ontwikkeling van een circulaire economie bepaalt.

In 2018 heeft de bouwsector in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) een duidelijke visie gedefinieerd die gericht is op een drastische vermindering van het grondstoffenverbruik en de afvalproductie.

EEN ROUTEKAART

Vandaag wil deze routekaart het aangevatte werk voortzetten door prioritaire acties te bepalen om de circulaire economie in de Brusselse bouwsector verder te ontwikkelen. Deze erg concrete acties zijn mijlpalen die perfect beantwoorden aan de strategische doelstellingen van het Gewestelijke Energie- en Klimaatplan 2030 en de Strategie om de Milieu-impact van de Bestaande Gebouwen tegen 2030–2050 te verminderen.

Meer dan 50 professionelen uit de Brusselse bouwsector hebben deelgenomen aan de 3 GPCE workshops over ontwerp, hergebruik en logistiek, die georganiseerd werden door Leefmilieu Brussel. Dit document heeft geput uit hun expertise en ervaringen uit de praktijk.

Deze samenwerking werd afgesloten door de consolidatie van de routekaart dankzij de bijdrage van het CBB-H, het WTCB, Leefmilieu Brussel, het BRC Bouw, Homegrade, de Facilitator Circulaire Economie Bouw, Rotor en Batigroupe.

DRIE BELANGRIJKE FASES

Het is de bedoeling om de bedrijven en de opdrachtgevers te begeleiden bij de overgang van een lineair economisch model naar een circulaire economie. Deze routekaart stelt drie belangrijke fases voor: vrijwillige maatregelen tegen 2025, de invoering van een regelgeving voor openbare gebouwen tegen 2030 en uiteindelijk de overgang naar een regelgeving voor alle gebouwen tegen 2040.

Circulaire economie in de bouwsector leidt tot een grotere circulatie van de (materiële, energetische, natuurlijke, menselijke, economische) hulpbronnen binnen het grondgebied. De routekaart is gericht op circulair ontwerpen, het onderhoud van gebouwen, hergebruik en herkwalificatie op het Brussels grondgebied aan de hand van verschillende strategische doelstellingen. U kan deze routekaart ontdekken :