Bouwsector

Workshop « reglementering in de bouwsector » voor het GPCE

06/02/2020 - 06/02/2020 | 09u - 13u | Workshop « reglementering in de bouwsector » voor het GPCE |

Beste actor van de Brusselse bouwsector,

Op basis van de overwegingen die geleid hebben tot de routekaart van de actoren uit de bouwsector naar een circulaire economie in Brussel, heeft de sector drie belangrijke stappen vastgelegd om de transitie naar circulariteit te waarborgen: vrijwillige maatregelen tegen 2025, de invoering van een regelgeving voor openbare gebouwen tegen 2030 en tenslotte de overgang naar een regelgeving voor elk gebouw tegen 2040.

Om de overgang naar deze reglementering zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben de thematische coördinatie bouw van het GPCE en CiReDe (Circular Regulation Deal met als doel de juridische barrières voor een circulaire economie weg te nemen) het genoegen U uit te nodigen om samen verder te onderzoeken uit welke aspecten deze regelgeving zou kunnen bestaan en welke barrières moeten weggenomen worden.

Noteer alvast de voormiddag van 06 februari in uw agenda in afwachting van het gedetailleerd programma en verdere praktische informatie.

Voor de thematische coördinatie « Duurzaam Bouwen » van het GPCE en de CiReDe,
Isabelle Sobotka & Julien Dumont

Email : prec_construction@environnement.brussels

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie