Circulaire economie – nieuw actieplan voor meer recycling en hergebruik van producten in de EU

16/01/2020 | Circulaire economie – nieuw actieplan voor meer recycling en hergebruik van producten in de EU |

De Europese Commissie ontwikkelt een nieuw actieplan om de transitie van de EU naar een circulaire economie te versnellen. Geef uw mening voor 20/01/2020.

Het doel van dit nieuwe actieplan is de overgang van de EU naar een circulaire economie versnellen, de industrie te versterken, klimaatverandering helpen bestrijden en het milieu te beschermen

Het is de bedoeling de levenscyclus van producten en materialen te analyseren om grondstoffen duurzaam te gebruiken en sectoren die veel grondstoffen gebruiken (zoals de bouw, textiel, elektronica en kunststoffen) om te vormen.

Het actieplan wordt ook opgenomen in de EU-industriestrategie.

Op routekaarten kunt u vier wekenlang feedback geven. Met die feedback wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief. De Commissie maakt een samenvatting van de ontvangen reacties en legt daarin uit hoe ze de feedback heeft verwerkt, of waarom bepaalde suggesties niet konden worden overgenomen.

Geef uw meninghttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_nl