Circulaire Economie : Raad van de Europese Unie neemt conclusies aan

17/09/2018 | Circulaire Economie : Raad van de Europese Unie neemt conclusies aan |

Op 25 juni 2018 heeft de Raad conclusies aangenomen over de uitvoering van het EU-actieplan circulaire economie.

De Raad bevestigt het potentieel van de circulaire economie om een duurzame groei te bereiken en om de afhankelijkheid van de EU van niet-hernieuwbare primaire grondstoffen te verminderen, vooral dankzij een verhoogde recyclage van kunststofproducten.

Ook onderstreept de Raad dat consumptiegewoonten moeten worden herzien en dat onnodig gebruik van plastic moet worden vermeden. Hij benadrukt dat alle belanghebbenden de verantwoordelijkheid hebben om de nodige maatregelen voor verandering te nemen met betrekking tot het ontwerp, het gebruik en de consumptie van producten. Verder onderstreept de Raad het belang van een deugdelijk beheer van zorgwekkende stoffen in producten en afvalstoffen voor het opzetten van niet-giftige materiaalkringlopen