Ontdek de BeCircular 2024-nieuwigheden

11/12/2023 | Ontdek de BeCircular 2024-nieuwigheden |

De nieuwe editie van de projectoproep BeCircular 2024 gaat over een paar weken van start, met dit jaar een aantal opmerkelijke veranderingen. Ontdek de belangrijke updates van deze nieuwe editie.

De categorie “Transitie” wordt een nieuwe projectoproep om transitieprojecten te ondersteunen

De projectoproep BeCircular neemt afscheid van zijn categorie ‘Transition’, maar geen paniek: deze wordt een gloednieuw projectoproep! (lancering eerste kwartaal 2024), met als doel bedrijven te ondersteunen in hun transitieprojecten.

Uitbreiding van de “Starter” categorie naar bedrijven tot 3 jaar oud

In 2024 breiden we de “Starter” categorie, die projecten financiert om nieuwe Circulaire Economie-activiteiten te lanceren, uit naar bedrijven die maximaal 3 jaar bestaan (tegenover 1 jaar voorheen).

Bedrijven die een aanvraag indienen voor de categorieën “Scale-up” en “Diversification” moeten een milieuvergunning krijgen voor hun bestaande activiteit

In 2024 zullen de BeCircular categorieën “Diversification” en “Scale-up” exclusief voorbehouden zijn voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan.  Voor de eerste ronde van de projectoproep, die sluit op 26 februari, aanvaarden we enkel bedrijven die bezig zijn met het verkrijgen van een milieuvergunning voor hun bestaande activiteit of die tijd hebben om zich in orde te brengen voor de sluitingsdatum en het indienen van een definitieve kandidatuur dossier voor de 2e ronde van de projectoproep (eind juni).

Om u te helpen zo vroeg mogelijk te bepalen of u stappen moet ondernemen om te voldoen aan de milieuvergunningsvereisten, en om u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt, vragen wij u het eerste deel van een vergunning pre-analyseformulier in te vullen, dat betrekking heeft op uw bestaande activiteit, en het naar ons terug te sturen via het e-mailadres van de Facilitator voor Vergunningen voor de Circulaire economie: permit_circ_waste@environnement.brussels.

De facilitator stuurt u dan hetzelfde document terug, met daarin zijn of haar analyse van uw situatie en informatie over de stappen die genomen moeten worden. Houd er rekening mee dat een uitwisseling per telefoon of videoconferentie nodig kan zijn als onderdeel van de analyse.

U moet dit document, inclusief de conclusie van de facilitator, bij uw aanvraag voegen voor de 1e ronde van de oproep voor projecten, die op 26 februari sluit.

Merk op dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de bestaande activiteit van het bedrijf (vóór de kandidatuur voor BeCircular) en het toekomstige project waarmee het bedrijf een aanvraag indient bij BeCircular. In dit stadium in orde zijn heeft alleen betrekking op uw bestaande activiteit en niet op uw nieuwe project.

Voor uw nieuwe project geldt dat als U laureaat van de projectoproep wordt, bij de ondertekening van de subsidieovereenkomst op de hoogte wordt U gebracht van de eventueel te nemen stappen.  De Facilitator voor Vergunningen voor de Circulaire economie zal een nieuwe analyse uitvoeren, dit keer van je toekomstige project, met behulp van deel 2 van het pre-analyseformulier voor de geplande activiteit.

De milieuvergunning voor dit toekomstige project, dat het voorwerp uitmaakt van een BeCircular-subsidie, kan worden verkregen nog tijdens de volledige duur van de subsidie (d.w.z. gedurende 18 of 24 maanden, afhankelijk van de categorie van de aanvraag).

Ontdek alle nieuwigheden van BeCircular 2024 tijdens de Startavond op 23 januari 2024!

Schrijf u nu in! Inschrijven is gratis maar wel verplicht.