De categorie Transition van de BeCircular projectoproep is nu open.

01/06/2022 | De categorie Transition van de BeCircular projectoproep is nu open. |

De categorie “Transition” van de BeCircular projectoproep is nu open. U kunt uw kandidatuur tot 24 juni om 12.00 uur indienen.

Deze categorie van de oproep tot het indienen van projecten financiert bedrijven die willen stappen zetten in de richting van de circulaire economie, maar nog geen volledig gedefinieerd project hebben.  Naast de financiering wordt een jaar intensieve begeleiding bij de uitvoering van het project aangeboden.

Om met uw project een kandidatuur in te dienen, logt u in op het BeCircular-kandidatuursplatform. U vindt er het reglement van de BeCircular 2022 editie , alsook alle documenten die u samen met uw kandidatuur moet indienen. Om in aanmerking te komen voor de « Transition » categorie moet uw onderneming ten minste drie jaar bestaan (ten minste twee afgesloten boekhoudperioden), een positief bedrijfsresultaat hebben (volgens de laatst gepubliceerde jaarrekeningen en balansen), en goederen en diensten aanbieden die aan een marktvraag beantwoorden.