Actualisering van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie na de tussentijdse evaluatie

08/05/2019 | Actualisering van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie na de tussentijdse evaluatie |

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt sinds 2016 en heeft intussen meer dan bemoedigende resultaten opgeleverd. Na de tussentijdse evaluatie werd het actieplan geactualiseerd om de vorderingen en de progressie in de circulaire economie te ondersteunen en te bevorderen, maar ook om het plan aan te passen aan de reële behoeften door sommige maatregelen te wijzigen, te schrappen en toe te voegen.

De Brusselse regering heeft kennis genomen van de tussentijdse evaluatie van het Gewestelijk Programma voor de Circulaire Economie (GPCZ) en heeft de actualisering van het actieplan goedgekeurd. 

Sinds de goedkeuring in maart 2016 heeft de uitvoering van het GPCE door tal van actoren bemoedigende resultaten opgeleverd: het gemiddelde realisatiepercentage van de 111 maatregelen bedraagt 45 %, 1.229 economische operatoren werden gesensibiliseerd, 220 ondernemingen werden begeleid, 139 ondernemingen kregen financiële steun, 1.700 mensen werden opgeleid en gesensibiliseerd over de circulaire economie en er werden meer dan 200 rechtstreekse arbeidsplaatsen gecreëerd door de projectoproep BeCircular alleen.

De actualisering zal leiden tot de verbetering van de maatregelen die nog onvolledig zijn en van de maatregelen die opgeschaald moeten worden.