CF2D – Centre de Formation 2mille – Centre Circulaire Electrique et Electronique(CEEE)

31/01/2019 | CF2D - Centre de Formation 2mille - Centre Circulaire Electrique et Electronique(CEEE) |

Juridisch statuut: vzw
Economische sector: socio-professionele inschakeling en recyclage van informaticamateriaal
Oprichtingsjaar: 1987
Partners: APAM, CF2D, Usitoo, Recy-K, Net Brussel), Ressources en FEBRAP (Fédération Bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté).

Activiteit

CF2D is een vzw actief in de sociale economie, die diensten en onderzoek biedt op het vlak van duurzame ontwikkeling en eveneens erkend is als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (PIOW). De activiteiten spitsen zich toe op het herwaarderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. APAM is een maatwerkbedrijf dat zorgt voor de professionele integratie van 140 werknemers met een handicap.

Het Project in Circulaire Economie

Het  Centre Circulaire Électrique & Électronique (CCEE):

“Laten we onze unieke verschillen benutten om samen te bouwen aan de wereld van morgen.”

Milinovic Natacha, Projectverantwoordelijke

Contact

Goffinet Bernard
Rue de Birmingham 102, 1070 Bruxelles
bernard.goffinet@cf2m.be
www.cf2d.be

Artikels

poster_CCEE_NL