Communa: De stedenbouw in overgang ten dienste van een veerkrachtige stad

05/01/2018 | Communa: De stedenbouw in overgang ten dienste van een veerkrachtige stad |

Juridisch statuut: vzw
Economische sector: Stedenbouw in overgang
Jaar van oprichting: 2013
Personeelbestand: 8
Financiële of begeleidende ondersteuning: Be Circular 2018

Activiteit

Communa is een participatieve, solidaire organisatie zonder winstoogmerk die tijdelijk en overgangsgebruik van leegstaande gebouwen in Brussel bevordert sinds 2013.   Het gebruik dat door Communa wordt mogelijk gemaakt zorgt ervoor dat gemeenschappelijke projecten in ongebruikte ruimten worden ontwikkeld en dat wijken opnieuw tot leven komen terwijl de ongemakken van het beheer voor de eigenaar worden verlicht.  Op die manier draagt Communa bij tot de overgang naar een veerkrachtige en participatieve stad.

Het Project in Circulaire Economie

De vzw Communa is een antwoord op de Brusselse leegstand van vastgoed door stedenbouw in overgang, d.w.z. een tijdelijk gebruik van verlaten plaatsen door burgerprojecten met een grote maatschappelijke impact.  Op die manier upcyclen we “afval”, lege gebouwen die onze grondstof worden om economische en sociale waarde te creëren.
Naar het voorbeeld van nieuwe economische overgangsmodellen maakt de activiteit van Communa het ontluiken van een dynamische ecosysteem mogelijk waar bewoners, start-ups, verenigingen, artiesten, handelaars en producenten samenleven en waar de gebruikte waarden “circulariteit”, “innovatie” en “delen” zijn.
Door ruimten ter beschikking te stellen waar gemeenschappelijke projecten ontstaan, biedt Communa iedereen de kans deel te nemen aan het zich eigen maken van leegstaande ruimten om een duurzame, veerkrachtige stad te creëren die door zijn bewoners wordt geactiveerd.   Dit zal op een natuurlijke manier gebeuren door het ontstaan van pluralistische ruimten waarin het hergebruik van materialen en de ontwikkeling van lokale netwerken ruim aan bod kunnen komen.

« Communa vormt private eigendom tijdelijk om tot gemeenschappelijke panden waar de stad van morgen kan worden getest. »

Antoine Dutrieu, projectontwerper

Contact

Dutrieu
Antoine
0476 309 306
antoine@communa.be
www.communa.be
171 Rue Gray – 1050 Ixelles