Het Agence Digitale Solidaire, voor de inclusie van iedereen op de digitale markt

13/12/2021 | Het Agence Digitale Solidaire, voor de inclusie van iedereen op de digitale markt |

De noodzaak aan online aanwezigheid neemt voor een handelaar of een ondernemer nog altijd toe en de coronacrisis heeft die behoefte alleen maar versterkt. Een digitalisering vraagt echter heel wat vaardigheden en financiële middelen, waardoor ze weinig toegankelijk is voor bepaalde economische actoren in het gewest. Als reactie daarop ontstond in 2019 het Agence Digitale Solidaire. Maar hoe werkt dit inclusieve en sociale bedrijf, in de marge van de klassieke digitale bureaus? Wij ontmoetten Charlotte Creplet, medeoprichtster van het bureau, om haar al onze vragen voor te leggen.

Hoe is het Agence Digitale Solidaire ontstaan?

Het Agence Digitale Solidaire is een bureau met een sociale impact, ontstaan tijdens de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis, om de kleine spelers in de Brusselse economie te ondersteunen bij hun digitalisering.

Na bijna twee jaar activiteit positioneren we ons als een bureau bestemd voor kmo’s en ondernemers met beperkte middelen om hun digitalisering te ontwikkelen. We helpen hen om een webshop op te zetten, we leggen hen uit hoe ze hun communicatie kunnen ondersteunen, hoe ze hun sociale netwerken kunnen beheren, hoe ze het beter kunnen doen in de zoekresultaten enz.

Het bureau is gecreëerd door de oprichters van een ander bureau met de naam Clyde and Bonnie, gespecialiseerd in de optimalisering van conversieratio’s.

Waarom hebben jullie dit bureau dan opgericht? Op welke nood in de Brusselse samenleving biedt het een antwoord?

De dag na de aankondiging van de eerste lockdown zagen we bepaalde gevestigde economische actoren meteen reageren door online strategieën door te voeren, terwijl kleinere actoren daar niet de middelen en de capaciteiten voor hadden. Mijn partner en ik vonden dat niet eerlijk en dat zette ons aan om het bureau op te richten.

Naast de coronacrisis heeft onze ervaring in digitale marketing ons doen inzien dat er een echt gebrek aan inclusiviteit voor de kleine economische actoren op de online markt bestond, want hun vermogen om in tools te investeren is zeer beperkt. Die kleine handelaars en zelfstandigen merken vandaag wel een reële behoefte om online te gaan met hun activiteit om te kunnen blijven bestaan op de markt en het tegen de concurrentie op te nemen.

We wilden daar dus iets aan doen, namelijk ons positioneren als een bureau voor al wie geen toegang heeft tot de diensten van de ‘klassieke’ bureaus omdat ze te weinig werk binnenbrengen.

Hoe werken jullie om een dergelijke dienst te kunnen aanbieden?

Wij zijn een vzw, met een beheer dat neigt naar een coöperatief model, wat per definitie wil zeggen dat we geen winst nastreven. We werken veel met freelancers, die hun portfolio willen uitbreiden of die er dezelfde waarden op nahouden als wij, en die dus aanvaarden om tegen een tarief te werken dat voor iedereen geharmoniseerd is. Het tarief hangt niet af van de klant of de persoon die eraan werkt, zoals dat vaak het geval is, maar van de complexiteit van de taak.

Ons businessmodel verschilt ook van dat van andere bureaus door onze manier van werken, die zich op het raakvlak tussen productie en educatie situeert. We gaan de mensen altijd coachen, uitleggen hoe we de geleverde dienst hebben uitgevoerd en tonen hoe ze dat zelf kunnen doen. Ons doel is dat ze niet afhankelijk zijn van ons, dat ze kunnen beschikken over tools die ze zelf kunnen beheren en waarvan ze begrijpen hoe ze werken.

Waarom kiezen jullie ervoor om te investeren in begeleiding en opleiding?

We willen onze klanten autonomie geven, want dat maakt dat hun online project kan blijven duren, dat ze de nodige tijd en energie investeren in hun digitale tools opdat het zou werken.

Een van de grote bezorgdheden die we zien is dat bepaalde mensen de moed hebben om hun transitie naar het digitale door te voeren en dan afgeremd worden door de tools omdat ze het gevoel hebben ze niet te kennen of onder de knie te hebben.  Er bestaat een heel discours rond het digitale dat het extreem moeilijk doet klinken, terwijl er veel eenvoudige tools bestaan, gemaakt voor mensen die niets afweten van digitale ontwikkeling. Die tools volstaan voor standaardprojecten of zelfs iets uitgebreidere projecten.

Een van de thema’s van de GSET is de digitalisering. Op welke manier is digitalisering belangrijk voor de economische transitie en de wereld van morgen?

Alles begint bij gedigitaliseerd zijn. Corona heeft de dingen nog versneld. Ik denk dat het binnenkort niet meer mogelijk zal zijn om zaken te doen zonder digitaal te werken omdat de consument vandaag gewend is om online te consumeren.

Dat wil niet per se zeggen dat alles daarom virtueel moet gebeuren. De fysieke plek bestaat nog altijd maar parallel daarmee bestaat er een digitale extensie.

Wenst u meer informatie over het Agence Digitale Solidaire of wilt u een aanvraag indienen voor dienstverlening? Raadpleeg dan www.agencedigitalesolidaire.org

Ontdek ook het dagelijkse reilen en zeilen van het bureau op hun Instagramaccount!