SAVE THE DATE – Week van de economische transitie

15/10/2021 | SAVE THE DATE - Week van de economische transitie |

SAVE THE DATE
Week van de economische transitie

Gewestelijke strategie voor economische transitie
Leefmilieu Brussel – Brussel Economie en Werkgelegenheid – hub.brussels – Innoviris
22-26 november 2021

Sociale en ecologische uitdagingen hebben een impact op de manier waarop onze economie voorziet in de noden van de Brusselse burgers. We moeten de modellen voor stedelijke ontwikkeling, productie en consumptie dus opnieuw uitdenken zodat ze beantwoorden aan de vitale functies van de stad. Zo zet het Gewest zijn transitie in naar een lokale, circulaire, sociale en democratische economie.

In het kader daarvan nodigen Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris en hub.brussels u tijdens de ‘Week van de economische transitie’ uit om te ontdekken welke richting hun gewestelijke strategie voor economische transitie uitgaat.

Van 22 tot 26 november 2021 wisselen gerenommeerde sprekers, inspirerende gasten en gewestelijke actoren elkaar af tijdens tal van evenementen over thema’s als decarbonisatie, digitale transitie, circulaire economie, innovatie en duurzame voeding. Ook Brusselse economische actoren zijn net als bedrijven, overheidsinstellingen en beroepsverenigingen aangemoedigd om er na te gaan hoe ze kunnen aansluiten bij de economische transitie.

Op het programma staan met name:

Samen geven we vorm aan de gewestelijke economie van de toekomst!

Meer info binnenkort beschikbaar.