De circulaire economie en haar sociale dimensie – Project Debatty, Julien Willem

13/08/2018 | De circulaire economie en haar sociale dimensie - Project Debatty, Julien Willem |

 De renovatie van een groot gemeentelijk gebouw van 80 woningen in Anderlecht bestemd voor 52 sociale woningen, een buitenschoolse gemeenschapsvoorziening, een crèche en de herinrichting van een park. Dat is de werf waarvoor de bouwonderneming Gillion Construct verantwoordelijk is. Een onderneming die de circulaire economie in het project heeft geïntegreerd vanaf de reactie op het bestek. 

 Het bestaande gebouw werd bewaard. Geldt dit ook voor andere elementen? 

Julien Willem – Het idee was de hoeveelheid nieuwe materialen op de werf te beperken. Betonnen vloeren, tegels, 1500 m² parket konden worden gerecupereerd. Om koudebruggen te vermijden als gevolg van de isolatie van binnenuit hebben we isolatiemateriaal in de vloer geïntegreerd. We hebben ook trappenhuizen vernieuwd in terrazzo en de leuningen van andere trappenhuizen en 200 kelderdeuren vernieuwd. En stedenbouw had ons ook opgelegd de 10 originele ingangsdeuren aan de straatkant te behouden. 

 Zijn er volgens u beperkingen aan de integratie van de circulaire economie in deze werf? 

Het economisch aspect primeert. We hebben om deze reden meerdere ideeën opgegeven. Over dit aspect moet trouwens in een zo vroeg mogelijk stadium goed worden nagedacht. Ik denk dat een persoon zich volledig aan deze taak zou moeten wijden om te kunnen innoveren. Het is zeer moeilijk om een werf te beheren en tegelijk de circulaire economie te integreren. We misten een tool om een lijst van inkomende en uitgaande materialen op te stellen met een bijhorende planning. Een hulpmiddel dat zou hebben toegelaten om schaalvoordelen en echt interessante sociale en milieugebonden initiatieven te verwezenlijken. 

 Hebt u deze sociale dimensie geïntegreerd? 

Ja, we hebben een beroep gedaan op ondernemingen uit de sociale economie en we hebben meerdere stagiairs op de werf. In de sociale clausules van het bestek werden 1080 dagen voor opleiding van stagiairs voorzien. Een belangrijk quotum dat we verdelen tussen dit project en een naburige werf. Deze gelijkaardige situatie op twee werven heeft het mogelijk gemaakt talrijke diensten, kosten en ruimten te delen. 

 Wat is het voornaamste voordeel van de circulaire economie? 

Op een lijn zitten met zijn overtuigingen. En Circulaire economie zou trouwens een norm moeten worden die is opgelegd door de overheid in haar hoedanigheid van bouwmeester. 

 « We hebben een beroep gedaan op ondernemingen uit de sociale economie en we hebben meerdere stagiairs op de werf. In de sociale clausules van het bestek werden 1080 dagen voor opleiding van stagiairs voorzien.»