INTERVIEW: Lowco, het nieuwe platform voor Belgische en duurzame knowhow

26/10/2020 | INTERVIEW: Lowco, het nieuwe platform voor Belgische en duurzame knowhow |

Lowco is een online platform dat vorig jaar in maart gelanceerd werd en dat de duurzame Belgische knowhow in kaart brengt. Dat ‘stadskompas’ wijst ons de weg in functie van goederen en diensten die we zoeken maar vooral in functie van de waarden waar we belang aan hechten. Kristoffer Berger, bezieler en oprichter van Lowco, vertelt hoe de toepassing het systeem van erkenning voor duurzaamheid drastisch verandert.

Lowco is een platform dat burgers in contact brengt met ambachtslui, kleine bedrijven (met hoogstens 20 voltijdse equivalenten in dienst) en ondernemingen met sociale doeleinden die zich inzetten voor duurzaamheid. Het platform brengt die actoren in kaart en heeft ook een zoekfunctie waarmee je kunt zoeken op het type activiteit of op sleutelwoorden.

We zijn ondergedompeld in een cultuur van grote merken. Het is heel eenvoudig om naar de supermarkt te gaan, online producten te bestellen en multinationals te ondersteunen. Nochtans is er rondom ons enorm veel knowhow van kleine bedrijven die alternatieven aanbieden voor de conventionele circuits en die heel wat duurzamer zijn.

Die lokale actoren hebben echter vaak niet de tijd of de middelen om zichzelf op de voorgrond te plaatsen en te wedijveren met de multinationals, vooral op het vlak van communicatie. Ons netwerk laat toe om die actoren en hun knowhow in de kijker te zetten.

Het was niet onze ambitie om een extra schakel te worden tussen producenten en consumenten. Daarom bieden wij op de tool geen enkele financiële transactie aan. Onze rol bestaat enkel uit informeren en in verbinding brengen. Om geen enkele speler uit te sluiten hebben we die dienstverlening heel goedkoop gemaakt: 8 euro per maand. Daarmee kunnen wij onze kosten dekken.

Specifiek voor Lowco is dat het werkt als een stadskompas. Het wijst ons de weg op de kaart, maar het wijst ons vooral de weg in functie van onze waarden. Om te tonen wat de sterke punten van de bedrijven zijn, hebben we immers 12 badges ontwikkeld die staan voor consumptie- en productiethema’s. Dankzij ons systeem met badges kun je zien op welk vlak een bedrijf een duurzame aanpak hanteert: Werken ze met een korte keten? Doen ze aan zero waste? Bieden ze tweedehandsproducten aan?

We hebben samen met SAW-B, de MAP (Mouvement d’Action Paysanne) en écoconso een referentiekader uitgewerkt waarvoor we ons gebaseerd hebben op bestaande labels, op de literatuur en op veldonderzoek.

Wij evalueren het aanbod, de bevoorrading en de aanpak op zich, dus of het bedrijf aandacht besteedt aan efficiënt werken, hoe het omgaat met zijn hulpbronnen, of er kennis gedeeld wordt enz. We willen een product niet onderscheiden van andere producten maar de consument eerder gidsen richting ambachtslui met een aanpak die over het geheel genomen interessant is. Daarom hebben we, in tegenstelling tot heel wat labels, besloten om onze badges toe te kennen aan de actoren en niet aan de producten.

En ander specifiek kenmerk is dat de tool participatief is. Als een kruidenierszaak bijvoorbeeld onlangs gestart is met de verkoop van bulkproducten, kunnen gebruikers Lowco op de hoogte brengen zodat we de toepassing up-to-date kunnen houden.

Als men denkt aan duurzame consumptie denkt men vaak aan voeding en wonen, maar je kunt in elke activiteitensector duurzaam consumeren! Je staat er niet vaak bij stil maar er bestaan elektriciteitsleveranciers en providers, bouwmaterialen, hobby’s en opleidingen met een duurzame aanpak die op Lowco te vinden zijn.

De transitie naar een meer verantwoorde consumptie verloopt ook via cultuur. We zijn tot een nieuwe manier van leven aan het komen die meer aandacht heeft voor de planeet en voor ieder van ons en het is belangrijk om dat te tonen via cultuur. Heel kleinschalig hebben wij een 100% biologische rapclip opgenomen met Pang. Dat was een superleuke ervaring op menselijk vlak maar het was ook mooi om te zien dat muziek en humor ons een andere richting kunnen aangeven.

We hebben het platform net gelanceerd maar we hebben al twee nieuwe functies gereleaset. De eerste is een dienst om een overzicht te geven van webshops. Heel wat ambachtslui hebben tijdens de lockdown een webshop aangemaakt. Zij kunnen hun catalogus integreren in het platform, waardoor de gebruikers alle ondernemingen kunnen terugvinden die een bepaald product aanbieden en doorgestuurd worden naar hun webshop.

We hebben ook een ‘click and collect’ toegevoegd zodat je bijvoorbeeld een groentemand kunt bestellen via Lowco en die ter plaatse kunt gaan afhalen en betalen.

We zijn ook bezig om nieuwe functies te ontwikkelen die tegen november online zullen gaan.

Het was een geweldige kans om te profiteren van de BeCircular-subsidie. Om een ambitieus project zoals het onze, dat ook nog eens een dergelijk groot gebied bestrijkt, uit de grond te stampen is het moeilijk om de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen. Dankzij BeCircular konden we een degelijk team verzamelen dat de ondernemingen in kaart heeft gebracht.

Het was ook een springplank die het project van bij de opstart een zekere legitimiteit gaf. Daardoor kregen wij die identiteit van duurzame speler en konden we heel wat andere spelers die rond duurzaamheid werken ontmoeten.

Ontdek het Lowco-platform en het systeem met de 12 badges.