Belgomarkt, fase II, 100 % Belgische supermarkt

06/05/2017 | Belgomarkt, fase II, 100 % Belgische supermarkt |

Juridisch statuut: CVBA
Economische sector: Voeding (Verwerking & Distributie)
Jaar van oprichting: 2016
Personeelbestand: 8
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2016 – Begeleiding van projectdrager door  Village Partenaire en voor het businessmodel door de GIMB
Partners: Tbd
Belgomarkt_fiche-bc-laureats-NL

Activiteit :

Belgomarkt is een jonge coöperatieve vennootschap die in 2016 een supermarkt in Brussel heeft geopend met uitsluitend Belgische producten. De onderneming werkt rechtstreeks samen met producenten of coöperatieven. De meeste producten worden in bulk verkocht en zijn bio-gecertificeerd. De vennootschap wil een alternatief voor de conventionele supermarkten in het leven te roepen.

Project : Belgomarkt, fase II, 100% Belgische supermarkt

Na de opstart van een 100 % Belgische supermarkt wenst de vennootschap nu zijn aanbod uit te breiden naar de voedingsmarkt: cafés, restaurants, sociale restaurants, verenigingen, … Het wil een ruimte voor gedeelde opslag inrichten en een beheersysteem voor groepsbestellingen op touw zetten waardoor Brusselse economische actoren zich kunnen bevoorraden met lokale producten.

« Belgomarkt is een supermarkt waar men anders consumeert: lokaal en gezond, binnen de korte keten en in bulk »

Mélanie Mikiels, Gedelegeerd Bestuurster

Contact

Belgomarkt Coop
Mélanie Mikiels - info@belgomarkt.be
+32 (0)476 778 340
Dublinstraat, 19 – B-1050 Brussel
www.belgomarkt.be