Citydepot: Schakel in de circulaire economie

08/06/2017 | Citydepot: Schakel in de circulaire economie |

Juridisch statuut: NV
Economische sector: Logistiek
Jaar van oprichting: 2015
Personeelbestand: 42
Financiële of begeleidende ondersteuning: Laureaat Be Circular 2016 – Begeleiding door Impulse. Brussels voor de zoektocht naar investeerders en bij de procedure voor indiening van de milieuvergunning.
Partners: Spullenhulp, Oxfam, Federaties van de sociale diensten

Activiteit

In het kader van “last mile” logistiek concentreert CityDepot goederenstromen en richt het zich op het verdelen en optimaal leveren van deze goederenstromen naar het stadscentrum. Dit is mogelijk dankzij het gebruik van schonere en kleinere voertuigen die beter aan de stad zijn aangepast.

 Project : Schakel in de circulaire economie

Het project mikt op de sluiting van de lus van goederenstromen door ervoor te zorgen dat de Brusselse economische actoren zich systemen van omgekeerde logistiek eigen maken. De projecten van omgekeerde logistiek worden ingevoerd door de optimale terugwinning van de beschikbare plaats in de vrachtwagen die de levering voor zijn rekening neemt, want na dergelijke goederenlevering worden hulpmiddelen en afval terug meegenomen. Dit project heeft als doel om in het distributiecentrum een voldoende grote hoeveelheid stromen te laten samenkomen die actoren van de lokale en sociale economie (zoals de projectpartners: Spullenhulp, Oxfam, …) kunnen recupereren.

« Vanuit zijn neutrale en voor alle actoren openstaande platform stelt CityDepot goederencarpooling van en naar de stad voor. Zo bewijst het dat het veel ecologischer en economischer kan zijn om samen te werken dan om ieder voor zich koopwaren te transporteren ».

Philippe Lovens, Mede-oprichter

Contact

Citydépot
Philippe Lovens - philippe.lovens@citydepot.be
+32 (0)478 920 789
Vilvoordelaan, 178 – B-1130 Brussel
www.citydepot.be