Onrechtstreekse economische steun

En wie zijn nu die ondernemers van de 7de editie van greenlab.brussels?

27/03/2018 | Hub.brussels |

Op 16 december 2017 kwam een jury van experten in duurzaam ondernemerschap samen om te beslissen welke 14 projecten zich in het avontuur ‘greenlab.brussels 2018’ mogen storten. Ontdek hier wie onze ondernemers in spe zijn, en wat hun projecten inhouden!

Dit jaar omkadert het programma greenlab.brussels 14 bijzonder uiteenlopende en innovatieve projecten van 29 ondernemers. Op 10 januari vingen zij hun parcours in het acceleratorprogramma aan met een speeddating: de gelegenheid bij uitstek om onder andere de ontwerpers van mad.brussels te leren kennen. En zo ging de ‘meet’-fase van start: heel januari lang ontmoetten de geselecteerde kandidaten ‘solo-ondernemers’ die op zoek waren naar projecten waaraan ze konden meewerken. Zo ontstonden vier zeer beloftevolle samenwerkingen!

Vervolgens trokken de deelnemers zich een weekendje terug uit Brussel, om in een groene omgeving hun ideeën uit te werken met behulp van verschillende tools (Business Model Canvas, de kaartjes van Resilience Design, ‘équation de la création’ …). Dat alles in een ontspannen, warme sfeer. Zo kregen de ondernemers de kans de juiste vragen te stellen en bepaalde onderdelen van hun project bij te sturen, zoals het klantensegment, het waardevoorstel, de partners enz. Tijdens deze twee intense, bedrijvige dagen werd de groep dan ook heel wat hechter.

Nu bevinden de ondernemers zich volop in de testfase, waarin ze hun idee op de markt kunnen testen om te ontdekken of het al dan niet standhoudt, en het daarna kunnen aanpassen, indien nodig. Testen staat dan ook centraal in het programma, dat gebaseerd is op de Lean Start-Upmethode. Deze methode wil de commercialiseringscycli van goederen en diensten zo veel mogelijk inkorten, de geboekte vooruitgang regelmatig evalueren en de mening van de consumenten vragen. Zo kunnen ondernemers hun producten zeer snel testen, met een minimale initiële investering. Dat zorgt dan weer voor maximale risicobeperking.

Er is een relatief evenwichtige verdeling onder de ondernemers: 55 % van hen zijn mannen, 45 % vrouwen. Meer dan de helft van de deelnemers is bediende of zelfstandige, en 10 % is nog student. Deze lichting deelnemers is dan ook relatief jong, want 69 % van hen is tussen de 21 en 30 jaar oud.

De zevende editie van het programma biedt een brede waaier aan begeleide projecten: korte keten, duurzame voeding, upcycling, ecodesign, functionaliteitseconomie … Het merendeel van de projecten bevindt zich nog in de ideeënfase. Zo zijn er projecten die bijproducten uit de voedingsmiddelensector willen opwaarderen, projecten rond het recyclen van plastic, bulkgoederen, water- en warmtebesparingen, het delen van professionele uitrusting voor de bouwindustrie, de opslag van groenten enz. Sommige projecten staan al een stapje verder en bieden hun diensten of producten reeds aan, zoals Enprobel: dit project zamelt gebruikte spijsoliën in bij professionals (binnenkort ook bij particulieren) en transporteert deze (www.facebook.com/enprobel/), of Les cartons d’Anaïs: zij maakt met gerecyclede materialen, voornamelijk karton, kindermeubeltjes of decoratie voor Brusselse etalages (www.lescartonsdanais.be).

Altijd op de hoogte zijn over onze startups? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter!